Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Malý Slavkov.

Informácia o Komunálnom odpade na rok 2023

Vážení spoluobčania, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. (o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) a VZN č. 2/2023 Obce Malý Slavkov (Tretia časť, Čl. 13 – Čl. 16) a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. (o odpadoch) a  VZN č. 3/2023 (par. 5) vzniká alebo zaniká  za zdaňovacie obdobie,    t.… Čítať viac