Preskočiť na obsah

Blahoželanie ku krásnemu životnému jubileu

Zverejnené 27.3.2023.

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea 50. rokov náš duchovný otec, farár a dekan prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský PhD.. Pri tejto príležitosti mu farníci z našej obce na konci nedeľnej bohoslužby zablahoželali.

Milý náš pán dekan úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Boh naplnil svojím požehnaním a dal Vám všetky milosti k tomu, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo až do konca a vykonali tak veľa dobrého aj pre spásu Vám zverených duší.

To Vám vyprosujú Vaši veriaci z Malého Slavkova.