Preskočiť na obsah

Zápis detí do MŠ v Malom Slavkove

Zverejnené 2.5.2023.

Kategória

Zápis detí do MŠ

Materská škola, Gerlachovská 54, 060 01 Malý Slavkov oznamuje rodičom, zákonným zástupcom detí, že ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 je určený termínom od 01. 05. 2023 do 31. 05. 2023.

V našej MŠ máme vyhradený termín na podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v dňoch od 16. 5. do 18. 5. 2023 v čase od 7:30 h. do 15:30 h., poprípade je možné dohodnúť sa na spresnení času na telefónnom čísle: 0910 925 839.

K zápisu je potrebné doniesť!!!

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,
  • spolu s potvrdením od lekára,
  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • kópiu preukazu poistenca dieťaťa,
  • kópiu občianskeho preukazu rodiča.

Zápisu sa zúčastnite spolu  so svojim dieťaťom.