Zápis detí do MŠ v Malom Slavkove

2.5.2023 zverejnil/a malyslavkov_obec.

Kategória

Zápis detí do MŠ

Materská škola, Gerlachovská 54, 060 01 Malý Slavkov oznamuje rodičom, zákonným zástupcom detí, že ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 je určený termínom od 01. 05. 2023 do 31. 05. 2023.

V našej MŠ máme vyhradený termín na podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v dňoch od 16. 5. do 18. 5. 2023 v čase od 7:30 h. do 15:30 h., poprípade je možné dohodnúť sa na spresnení času na telefónnom čísle: 0910 925 839.

K zápisu je potrebné doniesť!!!

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,
  • spolu s potvrdením od lekára,
  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • kópiu preukazu poistenca dieťaťa,
  • kópiu občianskeho preukazu rodiča.

Zápisu sa zúčastnite spolu  so svojim dieťaťom.