Návrh VZN č. 1/A/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy