Oznámenie o uložení zásielky D. Bangová

Zverejnené
23. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2023 − 9. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023
Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy