Oznámenie o začatí územného konania … I.-67 Poprad – Kežmarok II.etapa

Zverejnené
31. mája 2022
Kategória

Prílohy