Pozvánka na 1. zasadanie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2022

Zverejnené
9. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Prílohy