Pozvánka na 22. zasadanie Obecného zastupiteľstva

Zverejnené
24. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 24. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 22. zasadanie OZ 28.06.2022

Prílohy