Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov dňa 15. 11. 2022

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 16. novembra 2022
Kategória

Prílohy