Preskočiť na obsah

Realizácia procesu verejného obstarávania – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu