Preskočiť na obsah

Rozhodnutie VV o umiestnení stavby „I/67 PP – KK, II.ETAPA