Rozhodnutie VV o umiestnení stavby „I/67 PP – KK, II.ETAPA

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 28. decembra 2022
Kategória

Prílohy