Preskočiť na obsah

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Zmeny a doplnky ÚPN-O Huncovce č. 6/2023