Úprava rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2022

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 14. januára 2023
Kategória

Prílohy