Úprava rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2022

Zverejnené
7. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. novembra 2022 − 21. novembra 2022
Kategória

Prílohy