UZNESENIA – z 19. zasadania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2021

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy