Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti územného rozhodnutia: líniová stavba I/67 PP-KK, II. etapa