Preskočiť na obsah

Výberové konanie

Zverejnené
4. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2023 − 10. júla 2023
Kategória

          V Ý B E R O V É   K O N A N I E

           na obsadenie pracovného miesta

  • jedného pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent
  • jednéhopedagogického zamestnanca z inkluzívneho tímu v kategórii školský špeciálny pedagóg/školský psychológ/sociálny pedagóg
  • dvoch nepedagogických zamestnancov na pozíciu pomocný vychovávateľ

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 02/2023

Prílohy