Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Malom Slavkove dňa 29.10.2022

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy