Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN

Zverejnené
19. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. októbra 2022 − 17. novembra 2022
Kategória

Prílohy