Preskočiť na obsah

VZN 2-2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa.