VZN 2-2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa.

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy