VZN 2-2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia ZRUŠENÉ – nahradené VZN 4-2015

Zverejnené
31. decembra 2014
Kategória

Prílohy