VZN 2-2015 mení a dopĺňa VZN 2-2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení VZN č. 13-2010, VZN č. 15-2010 a VZN č. 1-2013.

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Prílohy