Preskočiť na obsah

VZN 2-2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malý Slavkov