Preskočiť na obsah

VZN 3-2014 Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Malý Slavkov