Preskočiť na obsah

VZN 3-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZRUŠENÉ – nahradené VZN 1-2020