Preskočiť na obsah

VZN 3-2017 ktorým sa ruší VZN obce Malý Slavkov č. 4-2012 o poskytovani dotácii z rozpočtu obce