Preskočiť na obsah

VZN 5-2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa