VZN č. 1/A/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy