Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2024 o zneškodňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp v Obci Malý Slavkov – schválené