Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2024 o zneškodňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp v obci Malý Slavkov – Návrh