Preskočiť na obsah

VZN č. 21/2024 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Návrh