Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

Zverejnené
7. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. októbra 2022 − 21. októbra 2022
Kategória

Prílohy