Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov – COVID-19

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2022 − 28. októbra 2022
Kategória

Prílohy