Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve obce parcela C KN 126/33 – Heleninová