Zverejnenie zámeru prenájmu majetku par. V KN č. 221/1 – Packeta s.r.o.

Zverejnené
22. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 22. decembra 2022
Kategória

Prílohy