Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 22.3.2023

Dátum splatnosti 29.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 525,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Ing. Peter Franko

Dodávateľ - Sídlo Široká 1882/78, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 41299884

Prílohy

Popis

Fa za vykonávanie externého manažéra projetku MOPS – 01 – 02/2023

Dátum vystavenia 20.3.2023

Dátum splatnosti 3.4.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 52,92 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Dávid Szekély

Dodávateľ - Sídlo 60, 059 02 Vojňany

Dodávateľ - IČO 50626159

Prílohy

Popis

Fa za mäso do ŠJ – 03/2023

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 27.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 46,93 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Dávid Szekély

Dodávateľ - Sídlo 60, 059 02 Vojňany

Dodávateľ - IČO 50626159

Prílohy

Popis

Fa za mäso do ŠJ – 03/2023

Dátum vystavenia 20.3.2023

Dátum splatnosti 3.4.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 34,16 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marko Tatry s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ - IČO 48324931

Prílohy

Popis

Fa za ovocie a zeleninu do ŠJ – 03/2023

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 27.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 34,35 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marko Tatry s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ - IČO 48324931

Prílohy

Popis

Fa za ovocie a zeleninu do ŠJ – 03/2023

Dátum vystavenia 15.3.2023

Dátum splatnosti 31.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Fa za telefón – mobil MŠ – 02/2023

Dátum vystavenia 15.3.2023

Dátum splatnosti 31.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 64,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Fa za telefón – mobil OcÚ – 02/2023

Dátum vystavenia 12.3.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 478,80 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ PROMERTECH s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bancíkovej 1/A, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 51837854

Prílohy

Popis

Fa za HIKMICRO B1L – z dotácie pre hasičov

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 27.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00682420

Prílohy

Popis

Fa za poplatok za vystavenie potvrdenia o záležitostiach klienta pre audítora klienta

Dátum vystavenia 15.3.2023

Dátum splatnosti 29.3.2023

Dátum platby 16.3.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Gigaprint.sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 50370294

Prílohy

Popis

Fa za originálny toner HP W2070A – 117A pre TSP

Dátum vystavenia 14.3.2023

Dátum splatnosti 28.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 333,59 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Bargertex s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 43, 086 04 Gerlachov

Dodávateľ - IČO 53006470

Prílohy

Popis

Fa za látky pre MŠ

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 27.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 177,56 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ CBC Slovakia s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Domkárska 15, 821 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44773293

Prílohy

Popis

Fa za kopírku – 02/2023