Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 212,05 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ VSE. a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36211222

Prílohy

Popis

Fa za elektrickú energiu – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 691,54 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ VSE. a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36211222

Prílohy

Popis

Fa za elektrickú energiu – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 13.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 497,52 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Kancelárske a školské potreby

Dodávateľ - Sídlo MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 31252257

Prílohy

Popis

Fa za kanc. potreby MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov

Dodávateľ - IČO 46754768

Prílohy

Popis

Fa za zber odpadu – bio odpad – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby 6.5.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 324,09 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovak Telekom, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Fa za telefón – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby 6.5.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 537,94 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ TATRAKER s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slavkovská 3, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 36711071

Prílohy

Popis

Fa za materiál – koleno, kanalizačná rúra, cement, poklop chodníkový, pena, páska

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby 6.5.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 076,61 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

Prílohy

Popis

Fa za skládku odpadu – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 48,70 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ HGdata spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Martina Lányiho 1365/19, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 36852252

Prílohy

Popis

Fa za internet – 05/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 6.5.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 273,10 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44291809

Prílohy

Popis

Fa za zemný plyn – 05/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 6.5.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 185,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Jozef Danko

Dodávateľ - Sídlo Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 43791522

Prílohy

Popis

Fa za čistenie kanalizácie v obci

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby 6.5.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Ylios GB s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Michalská 25, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 47747145

Prílohy

Popis

Fa za monitorovanie a analýzu činnosti FVE

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

Fa za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti – 05/2022