Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 2 k zmluve č. 9/2018 (audítorské služby)

ID: 2022/36 – Ing. Mária Kyselová

1 300,00 €

2.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 1 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Ing. Mária Kyselová

Dodávateľ - Sídlo Matejovská 54, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 35520370

Prílohy

Dodatok č.N202001123005D220

ID: 2022/35 – Implementačná agentúra Ministerstva práce

2.12.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Darovacia zmluva č.p. KRHZ-PO-VO-282-014/2022 – Ministerstvo vnútra SR – IVECO

ID: 2022/34 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Dohoda č. 22/46/010/17 -HN s ÚPSVR KK

ID: 33/2022 – Úrad práce

15.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda splátkach č. DOS/KŽP-PO4-SC431-2017-19/I367 – SIEA

ID: 32/2022 – Slovenská inovačná a energetická agentúra

3.11.2022

Začiatok účinnosti 3.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

Prílohy

Zmluva o dielo – ,,Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov“

ID: 31/2022 – EUROVIA SK

1 055 579,77 €

28.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2022

Suma s DPH 1 055 579,77 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ EUROVIA SK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dodávateľ - IČO 31651518

Prílohy

Dodatok č. N20200123005D01 – NP TSP II.

ID: 30/2022 – Implementačná agentúra Ministerstva práce

26.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

ID: 29/2022 – VSE Development

10.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ VSE Development, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dodatok č.3 k zmluve č.9_2019/KO z 28.06.2019

ID: 28/2022 – Marius Pedersen a.s.

3.10.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marius Pedersen a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

Prílohy

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe – 27/2022

ID: 27/2022 – Obec Malý Slavkov

29.9.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti 21.11.2022

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad

Objednávateľ - Sídlo Murgašova 94, Poprad

Objednávateľ - IČO 00162167

Dodávateľ Obec Malý Slavkov

Dodávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Dodávateľ - IČO 31984673

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva – MŠ – 26/2022

ID: 26/2022 – Alphabet partner s.r.o.

27.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 27.9.2027

Dátum podpísania 27.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Zmluva o dielo – č.25/2022 – ,,Dobudovanie kanalizácie v prostredí MRK v obci Malý Slavkov“

ID: 2022/Kanalizácia MRK – MP Kanal service s.r.o.

396 284,06 €

23.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2022

Suma s DPH 396 284,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ MP Kanal service s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická 5C, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 45965838

Prílohy