Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 29.1.2024

Začiatok účinnosti 1.2.2024

Koniec účinnosti 31.1.2026

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ HGdata s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 473, 059 55 Ždiar

Dodávateľ - IČO 36852252

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o nájme viazaná k zmluve o pripojení 271/3
Zmluva o nájme viazaná k zmluve o pripojení 271/3
Zmluva o nájme viazaná k zmluve o pripojení č. 271/3
Zmena viazanosti dodatok č.2 k zmluve 271/3

Dátum podpísania 29.1.2024

Začiatok účinnosti 1.2.2024

Koniec účinnosti 31.1.2026

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ HGdata s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 473, 059 55 Ždiar

Dodávateľ - IČO 36852252

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o nájme viazaná k zmluve o pripojení 271/3
Zmluva o nájme viazaná k zmluve o pripojení č. 271/3
Zmena viazanosti dodatok č.2 k zmluve 271/3
Zmena programu/balíka Dodatok č.1 k zmluve 271/3

Dátum podpísania 26.1.2024

Začiatok účinnosti 2.2.2024

Koniec účinnosti 31.12.2034

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.2.2024

Začiatok účinnosti 2.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 32, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 50058711

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Integrovaná bezpečnosť

Dátum podpísania 22.1.2024

Začiatok účinnosti 23.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok

Dodávateľ - Sídlo Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 37938096

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.1.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 18.1.2026

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ CBC Slovakia s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 44773293

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zml. o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie stužby

Dátum podpísania 11.1.2024

Začiatok účinnosti 12.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ VSE Ekoenergia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36574538

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.12.2023

Začiatok účinnosti 10.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ VSE Ekoenergia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36574538

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.12.2023

Začiatok účinnosti 16.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151653

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151653

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy