Preskočiť na obsah

História obce

Historické udalosti vzniku a prvotnom vývine obce Malý Slavkov, ktorá bola v tom čase v tieni bohatého, slávneho a vznešeného Kežmarského kráľovského mesta, sa na základe skúmania histórie jej počiatkov, dá rozdeliť do troch možných hypotéz o jej vzniku.

13. storočie

Prvá hypotéza je pravdepodobne tradovaná legendou, resp. povesťou o pašovaní koní, ktoré vraj zbojníci a zlodeji osady Malý Slavkov, pašovali z Poľska, na územie Spiša. Táto legenda môže mať svoj základ v skutočnosti, že v 13. storočí, viedla hranica s Poľskom neďaleko Kežmarku, v oblasti medzi Strážkami a Spišskou Belou. Druhá hypotéza hovorí o značnom cirkevnom vlastníctve niekdajšieho územia obce, na ktorom sa nachádzal veľký košiar s chovom oviec a produkciou syra, podľa ktorého dostala obec maďarský názov – Kiss- Szálok.

1235

Tretiu hypotézu môžeme postaviť na historickej skutočnosti hranice s Poľskom, ktorá viedla v blízkosti mesta Kežmarok. Vychádza z historickej listiny, napísanej v roku 1235 (správa Jána Beňka). Ján Beňko tvrdí, že je nevyhnutné predpokladať, aj keď na to nemáme písomné doklady, že v tom čase okrem iných, existuje už aj Kežmarok, ktorý bol osídlený už koncom 12. storočia a patril pod zvrchovanosť uhorského štátu. 

1251

Ďalej tvrdí, že v 13. storočí existovali záseky v oblasti Strážiek, ktoré sa spomínajú už v kežmarských listinách z rokov 1251 a 1269. V súvislosti s Kežmarkom sa tu spomína aj dedina Malý Slavkov, ktorá leží v jeho blízkosti. Doc. PhDr. Ivan Chalupecký vo svojom diele „Kežmarok“ spomína, že osadu Malý Slavkov založili ako jednu z hraničných osád, akou bola aj osada Strážky a osada na Michalskom vŕšku, ležiaca v tesnej blízkosti Kežmarku. Dedina Malý Slavkov bola teda osadou kráľovských strážcov hraníc, ktorí ju založili. Súvislosťou jej založenia je aj skutočnosť, že svätý Michal Archanjel je patrónom obce a miestneho kostola a kráľovskí strážcovia hraníc si svätého Michala uctievali ako svojho nebeského patróna. Pohraničná obec Malý Slavkov vznikla pravdepodobne ako obec strážcov – villa speculatorom, súčasne s obcou na Michalskom vŕšku na začiatku 13. storočia, ale spomína sa už v roku 1251.

Najstaršia zachovaná písomná zmienka, týkajúca sa Malého Slavkova, je listina napísaná v roku 1275, v ktorej sa spomína Štefan, syn Cheneho, ktorý požiadal prepošta Jakuba o prepísanie listiny Muthmera o darovaní pozemku a kúrie, nachádzajúcej sa blízko rieky Poprad pri dedine svätého Michala Archanjela.

1700

V roku 1700 prešiel majetok Malého Slavkova pod vlastníctvo mesta Kežmarok.

1832

V roku 1832 vypukol v dedine veľký požiar. Názov dediny sa počas histórie menil. Niektoré názvy boli podobné, avšak písané v inom jazyku, iné sa celkom líšili od dnešného pomenovania.

Jednotlivé názvy obce:1251 Zlolok, 1347 Zlauckfolua, 1361 Vila Sancti Michaelis, 1434 Kiszalok, 1449 Slawkndorff, 1773 Kis-Szalok, 1786 Kisch-Sálok, Klein-Schlagendorff, 1808 Malý Slawkow, 1892 Kisszálók, 1895 Kisszálok, 1898 Kisszalok, 1907-1920 Kisszalók, 1920 až po súčasnosť Malý Slavkov.