Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Malý Slavkov

Sídlo: Gerlachovska 52, 060 01 Malý Slavkov

Štatutárny zástupca: Ladislav Oravec, starosta

Tel. číslo: 052 452 24 00

E-mail:obec@malyslavkov.sk

IČO: 31984673

DIČ: 2020710109

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).