Obecné zastupiteľstvo

Ľudovít SVOCÁK

Zástupca starostu obce, Poslanec

PaedDr. Ján KLEIN

Poslanec

Ing. František BARTKO

Poslanec

Anatolij DEJNEKA

Poslanec

Ing. Tomáš PIX

Poslanec

Mgr. Veronika GROMANOVÁ

Poslankyňa

Kamil POMPA

Poslanec

Zverejnené 17. marca 2022.
Upravené 1. júna 2022.