Návrh – Sadzobník miestnych poplatkov Obce Malý Slavkov na rok 2023

Zverejnené
30. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2022 − 14. októbra 2022
Kategória

Prílohy