Sadzobník miestnych poplatkov

SADZOBNÍK MIESTNYCH  POPLATKOV OBCE  MALÝ  SLAVKOV  NA  ROK  2021

 • Poplatok za prenájom sály na kar – € 10,00 + spotreba energií
 • Poplatok za prenájom kultúrneho strediska pri oslave – € 150,00 + spotreba energií
 • Poplatok za predajné akcie – € 10,00/hod. + spotreba energií
 • Záloha za prenájom kultúrneho strediska – € 500,00
 • Prenájom stola – € 2,00/ks
 • Prenájom stoličky – € 1,00/ks
 • Poplatok za uverejnenie relácie v rozhlase – € 5,00
 • Poplatok za uverejnenie reklamnej relácie v rozhlase – € 5,00
 • Poplatok za hrobové miesto – € 10,00
 • Poplatok za prenájom hrobového miesta – € 1,50/rok
 • Poplatok za vývoz 1 ks nádoby do 120 l –  € 3,60/žetón
 • Poplatok za vývoz 1 ks nádoby do 240 l – € 7,20/žetón
 • Poplatok za vývoz 1 ks nádoby do 1 100 l – € 33,00/žetón

Zverejnené 17. marca 2022.
Bez úpravy .