Obecné zastupiteľstvo

Ing. František Bartko

Zástupca starostu obce, Poslanec

f.bartko@malyslavkov.sk

Rastislav Cirák

Poslanec

r.cirak@malyslavkov.sk

Anatolij Dejneka

Poslanec

a.dejneka@malyslavkov.sk

Ľudovít Svocák

Poslanec

ludosvocak@gmail.com

Ing. Petra Šavelová

Poslanec

p.savelova@malyslavkov.sk

Bc. Daniel Trošan

Poslanec

d.trosan@malyslavkov.sk

Mgr. Denisa Vilková

Poslanec

d.vilkova@malyslavkov.sk