Obecné zastupiteľstvo

Ing. František Bartko

Zástupca starostu obce, Poslanec

Rastislav Cirák

Poslanec

Anatolij Dejneka

Poslanec

Ľudovít Svocák

Poslanec

Ing. Petra Šavelová

Poslanec

Bc. Daniel Trošan

Poslankyňa

Mgr. Denisa Vilková

Poslanec

Zverejnené 17. marca 2022.
Upravené 2. decembra 2022.