Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi