OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Malý Slavkov

Zverejnené
31. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OVS č.1/2022

Prílohy