Preskočiť na obsah

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Malý Slavkov