Oznámenie-Zmeny a dopl. č.25-2021 ÚPN mesta Kežmarok

Zverejnené
30. júna 2021
Kategória

Prílohy