VEREJNÁ VYHLÁŠKA – „I/67 Poprad – Kežmarok, II. ETAPA“, líniová stavba oznámenie o predlžení platnosti územného rozhodnutia

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 7. decembra 2022
Kategória

Prílohy